מסיכות פנים וקצב התפשטות הקורונה

ד"ר רפאל חיים פלישמן MD וד"ר אלכסנדר גולדשטיין MD עם תחקיר מקיף ||| תפקיד מסיכות הפנים בהסבר הפער בין קצב התפשטות נגיף קורונה החדש (COVID-19) בעולם המערבי לעומת מזרח אסיה ||| הצעה אפשרית לפתרון מעשי ||| כל הפרטים, נתונים והצעה מעשית לצמצום ההתפשטות…

קורונה וירוס (צילום Pixabay)

תקציר

על פניו נראה שנגיף הקורונה החדש SARS-CoV-2 שגורם למגיפה עולמית של מחלתה- COVID-19מתפשט במהירות רבה בעולם המערבי, אף על פי שהתפשטותו נבלמה במדינות מסוימות במזרח אסיה. לא נראה שמדיניות של בידוד החולים, הגבלות על מגיעים מחוץ למדינות או הטלת סגר ברמות שונות על האוכלוסייה אפקטיביות דיין בבלימת התפשטות המחלה בארצות המערב. יתכן כי המנהג בקרב אותן מדינות במזרח אסיה לעטות מסיכת פנים במרחב הציבורי היא הקטינה באופן משמעותי את הפצת הנגיף על ידי צמצום ההפרשה ברשות הרבים של חלקיקי נגיף מדרכי הנשימה – בעיקר של נשאים אתסמיניים או של חולים עם תסמינים קלים, וזאת על ידי עצירת פיזור טיפתי בסביבה הקרובה ועל גבי משטחים. יתכן אפוא כי באופן אירוני המסכות שנוהגים אזרחי מדינות אלה לעטות על פניהם בכדי להגן על עצמם – למעשה מגינות דווקא על זולתם – מה שבתורו מצמצם את קצב ההדבקה בנגיף ברמת האוכלוסייה.

בספרות הרפואית קיימות עדויות כי בהיעדר זמינות של מסיכות רפואיות (רגילות, "כירורגיות", המיועדות להגן על המטופל והסביבה מהפרשות הפה והאף של אנשי צוות), גם מסיכות מאולתרות – בדגש על אלו מבד כותנה – עשויות לסייע להפחתת את קצב ההדבקה באופן משמעותי. לפיכך יתכן יהיה זה צעד נבון לבחון את העניין ולשקול לתת הנחיות באשר ללבישת מסיכות פנים במרחב הציבורי, וכן לאחר בחינה מעמיקה של הנושא להדריך את הציבור לכסות פתחי הנשימה במרחב הציבורי ואף להנחותו באשר לדרך הנכונה ביותר לאלתר מסיכות פנים מחומרים המצויים בכל בית.

מבין מדינות אירופה בצ'כיה בחרו יותר מאשר מדינות אחרות להקפיד על מסיכות פנים במרחב הציבורי החל מיום 18.03.2020. אנו משערים כי לאור זאת קצב ההתפשטות של הנגיף הצ'כיה יהיה נמוך משמעותית משאר מדינות אירופה.

רקע מתמטי ונתונים

קצב ההדבקה של נגיף קורונה החדש, SARS-CoV-2, שגורם למחלת ה-COVID19 הינו מעריכי, עם אחוז ההכפלה בישראל מוערך כיומיים1.לצורך עצירת התפשטות המחלה נקטה  מדינת ישראל בצמצום התקהליות ובהמשך, והחל מ-17/03/2020 – בהטלת סגר חלקי על תנועת אזרחים, תוך הקשחת ההנחיות כמעט חדשות לבקרים. קיימת הערכה שהצעד של הטלת סגר חלקי יפחית את מספר ההתרבות הבסיסי (כמות ממוצעת של אנשים שמדביק כל נשא) משיעור של 3-2 למספר של 1.35 – כלומר גם לאחר הטלת הסגר במתכנתו הנוכחית מוערך כי כל אדם שנושא את הנגיף ידביק בממוצע 1.35 אנשים. מנתונים שמגיעים ממדינות מערביות אחרות כגון איטליה, ספרד, צרפת, הולנד, נורבגיה וארה"ב נראה שקצב ההתפשטות של הנגיף הוא גבוה ביותר, ומאמצים קדחתניים לבלימתו על ידי בידוד חולים והטלת סגר לא צלחו דיה. הטלת מגבלות על תנועת האזרחים הינה צעד אופייני למדינות מערביות רבות, אולם לא נראה שהוא מספיק אפקטיבי בלמנוע את התפשטות הנגיף שכן מספר המקרים ממשיך לעלות בקצב מעריכי2,3. ב-20/03/2020 בישראל יותר מקרי קורונה יחסית לאוכלוסיית המדינה מאשר בסין, מוקד ההתפרצות הראשוני.

לעומת זאת – נראה שהמגיפה נבלמה, או, לכך הפחות, הגיעה להכלה ויציאה מקצב התפשטות מעריכי, במדינות רבות במזרח אסיה – ביניהן סין, דרום קוריאה, טאיוואן והונג קונג, מה שנראה כחלק ממגמה כללית של היות מדינות מזרח אסיה מוצלחות יותר בבלימת המגיפה מאשר אלו המערביות. למשל – ביפן, לאור היות אוכלוסייתה המבוגרת בתבל, היה ניתן לצפות למספר מקרי הדבקה ומוות גבוה ביותר, אולם בפועל מספר המקרים נמוך משמעותית מהצפוי4. בנוסף – בווייטנאם התפשטות הנגיף איטית למדי למרות היעדר תשתיות רפואיות מתקדמות לפי סטנדרט מערבי3.

צורך באמצעי מנע נוסף

ניתן להסיק אפוא כי יש צורך באמצעי מנע נוספים בכדי לעצור את הנגיף. חישוב זריז מגלה כי  בהנחה שקצב ההדבקה אחרי הסגר אכן הנו 1.35 – הרי הפחתה של קצב ההדבקה ב-25.9% נוספים תגרום לקצב הגידול לצאת מהטווח המעריכי – וכך בעצם לעצור את המגיפה, כלומר לעצירת המגיפה יש צורך בצעד נוסף, מעבר למאמצי הריחוק החברתי, שיפחית את כמות האנשים הממוצעת שכל נשא נדביק מדביק פי לפחות 25.9% נוספים.

ההתפשטות במזרח אסיה

לאור זאת ניתן לשער כי קיים גורם נוסף לפגיעות של תרבויות מערביות להתפרצות של נגיף הקורונה החדש בהשוואה לתרבויות המזרח אסייתיות שהוזכרו. נשאלת השאלה מהו אותו גורם?

גיל האוכלוסייה – שהנו אחד ההסברים הנפוצים של גודל הפגיעה באוכלוסייה האיטלקית יחד עם זאת – האוכלוסייה ביפן מבוגרת אף יותר וקצב ההתפשטות של המגפה איטית באופן משמעותי. בישראל, בה האוכלוסייה צעירה יחסית, ההתפשטות מהירה למדי.

איכות מערכת הרפואה – איכות מערכות הרפואה הציבוריות ברוב מדינות במערב אירופה נחשבות בין הטובות בעולם ולמרות זאת המגפה מתפשטת כאש בשדה קוצים.

קצת הבדיקות – אכן דרום קוריאה נקטה במדיניות עריכת בדיקות נרחבות יחם עם זאת – ביפן כמות הבדיקות הכללית אינה גדולה, ועדיין התמותה שם מהמחלה נמוכה ביותר.

מאפיינים תרבותיים למגע גופני ישיר ושמירה על מרחב אישי – אף שבמדינות מזרח אסיה מקובל לשמור על מרחב אישי רחב – במדינות צפון מערב אירופה כגון גרמניה, הממלכה המאוחדת והולנד בהן מקובל לשמור על ריחוק מטעמי נימוס – קצב ההתפשטות דומה יותר לזה של איטליה מאשר לזה של מדינות מזרח אסיה. בהנחה שאכן מדובר בגורם שמשפיע בצורה כה עמוקה על קצב התפשטות הנגיף – הוא, למרבה ההפתעה, יכול להימצא, באופן מילולי, מול הפרצוף שלנו ברגע זה ממש.

דרך התפשטות הנגיף: עצירת התפשטות בקרב נשאים אתסמיניים או חולים עם תסמינים קלים

SARS-CoV2 עובר מאדם לאדם באמצעות פיזור טיפתי – בהפרשות גוף, שמקורן בעיקר ממערכת הנשימה כגון רוק ובמידה פחותה – דרך הפרשות עיניות או צואה5. עם זאת – קיימות עבודות שמצביעות על כך שייתכן והעברת הנגיף אפשרית בנוסף במגע עם משטחים עליהם הופרשו הנוזלים הנ"ל, גם ללא מגע בלתי אמצעי בין המדביק לנדבק. נמצא כי לנגיף ה- COVID-19 יכולת טובה לשרוד על גבי משטחים מסויימים למשך של עד 72 שעות6.

נראה שבידוד החולים שפיתחו תסמינים והאנשים שנחשפו לחולים מאומתים לא מצליח כשלעצמו לבלום את התפשטות הנגיף במידה מספקת, בין היתר כי עד כ-50% מהמקרים שאובחנו מעבדתית כחיוביים לנשאות הנגיף – היו אתסמיניים בעת נטילת הדגימה7. לפיכך – הסבר אפשרי לכך שהאמצעים שננקטו במדינות המערב לא צלחו נובע מכך שגם אנשים עם תסמינים קלים או אנשים אתסמיניים יכולים להפיץ את הנגיף ולהדביק את זולתם וקיים לכך תיעוד בספרות8. היום אנחנו יודעים יותר מאשר ידענו בתחילת המגפה כי נשאים ללא תסמינים וחולים עם תסמינים קלים מפיצים את הנגיף9–12. אמנם מדובר בהפצה שאינה בעוצמה של חולים תסמינים, – אך זוהי אחראית על חלק ניכר מההדבקות בקהילה, שכן הסיכוי שנשא אתסמיני יסתובב באופן חופשי בקהילה הוא גבוה יותר מאשר נשא עם ביטויי מחלה.

מסיכות פנים בזמן הקורונה Corona Time (צילום יוסי ברגר)

התפקיד של מסיכות פנים במניעת הפצת חלקיקי הנגיף לסביבה הקרובה ודעות המומחים

סממן תרבותי שקיים במזרח אסיה שלא יפתיע את אלו שביקרו באזור הוא השכיחות של מסיכות פנים במרב הציבורי. לפי סקר שנערך עוד בטרם תחילת המשבר הנוכחי 11% מאזרחי דרום קוריאה נהגו לעטות מסיכות פנים במרחב הציבורי, ומאז ההתפרצות מספר זה עלה עד כדי מעל 70%. גם בסין מדיניות תקיפה מנעה מאזרחים לצאת למרחב הציבורי ללא מסיכת פנים13,14.

מבחינה פסיכולוגית בתרבות המערבית הימצאות מסיכות במרחב הציבורי אינה מקובלת, נתפסת כאקט שלילי, וישנה אף חקיקה שאוסרת זאת במדינות מסוימות כגון ארה"ב15, וזאת בניגוד לתרבויות במזרח אסיה16.

 
- פרסומת -

 

ארגון הבריאות העולמי ממליץ על כיסוי הפנים של חולים מאומתים בעלי תסמינים במסכות למניעת המשך הדבקה17. לפי המידע הקיים בספרות מסיכת פנים כירורגית תקנית יכולה להפחית את שיעור ההדבקה בנגיף על ידי עצירה של פיזור טיפתי בין בני אדם – ובכך הפחתה של כמות חלקיקי הוירוס המופצת לסביבה 18. עם זאת – נראה שהמומחים מייעצים לציבור הרחב שלא לעטות מסיכות פנים19. המלצה זו קרוב לוודאי מתבססת על חסרון ספציפי של מסיכות רפואיות סטנדרטיות ונטייתן לספוג נוזלים ולכלוך שמקורם בעיקר ממערכת הנשימה של העוטים ואף "לתפוס" מזהמים מהסביבה – אחרי מספר שעות של שימוש20. אולם יתכן שבמתן המלצה זו אין התייחסות מספקת ליכולת של מסיכות פנים מכל סוג להפחית את הפיזור הטיפתי ברמת האוכלוסייה. מסיכות פנים – אף מאולתרות – עוצרות חלק ניכר מההפרשות הטיפתיות שנפלטות מדרכי הנשימה21. בעוד שסביר כי האזרחים במדינות מזרח חבשו מסיכות כדי להגן על עצמם מההדבקה – ההקפדה על מסיכות סייעה לא פחות בהגנה על אחרים מפניהם.

בתרבויות במזרח אסיה שנלחמו בהצלחה בהתפשטות הנגיף רואים תמונה הפוכה – ישנה חלוקה ליברלית של מסיכות פנים2213. בסין קיימת חובה לעטות מסיכות פנים במרחב הציבורי עם תיעוד מסוים של אכיפה תוך שימוש בכטב"מים23. כן -בדרום קוריאה וביפן16 קיימות הנחיות דומה. יתר כל כן – הציבור הדרום קוריאני צויד במסכות פנים רפואיות שהוקצו באופן ליברלי לאוכלוסייה הרחבה. ביפן בשל מחסור במסכות פנים רפואיות אזרחים נצפו עוטים מסיכות מאולתרות24. על פניו נראה שגם לולא ההנחיות הנ"ל – מרבית האוכלוסייה הייתה ממילא יוצאת למרחב הציבורי עם מסיכות פנים. וייטנאם – אף היא הנחתה את תושביה שלא לצאת למרחב הציבורי בלי מסיכות פנים25. באופן מעניין נראה שימוש במסכות פנים מאולתרות גם שם.

מחקר משנת 2013 בדק יעילות של מסיכות פנים ביתיות מאולתרות במניעת פיזור טיפתי והראה כי קיימים יעילות טובה למדי26, כאשר היקף הפיזור שנמדד ב-Colony Forming Units עמד בממוצע על 200 ללא מסיכה, 43 עם מסיכה מאולתרת ו-30 עם מסיכה כירורגית. ניתן להסיק מכך כי בעוד שמסיכה כירורגית מפחיתה את שיעור פיזור חלקיקי הנגיף ב-85% מה-CFU, מסיכה מאולתרת עצרה שיעור זה בהיקף לא מבוטל של 78.5%, כלומר מאותו מחקר משתמע כי מסיכה מאולתרת מפחיתה משמעותית את שיעור הפיזור הטיפתי – לא רחוק מהעוצמה של מסיכה כירורגית תקנית. מחקר הולנדי משנת 2008 שבדק את היעילות של מסיכות מאולתרות הציג תוצאות דומות27. בד כותנה 100% (ממנו למשל מיוצרות חולצת טריקו) נמצא כחומר המומלץ לשימוש במסכת פנים מאולתרת26.

מעבר להשפעה על הפרשת הרוק, לא ניתן להתעלם גם מהאספקט הפסיכולוגי-התנהגותי: ניתן לשער כי הימצאות של מסיכות פנים רבות במרחב הציבורי תהווה תזכורת מתמדת לכך שאנו נמצאים בעיצומה של מגיפה, מה שיגביר את הסיכוי להקפדה על אמצעי המנע הנוספים כגון ריחוק חברתי.

דיון: מסיכות פנים מאולתרות

נראה אפוא כי הנחייה גורפת לעטות מסיכות כל משך הימצאות במרחב הציבורי יכולה להביא לכדי צמצום ניכר של הפרשות טיפתיות מדרכי הנשימה, ובתוך כך – של חלקיקי הנגיף, גם מנשאים אתסמיניים או חולים עם תסמינים קלים שאינם מודעים לכך שנדבקו, בדגש על פיזור על גבי משטחים שלא ניתן למניעה ע"י ריחוק חברתי כשלעצמו – ובכך להפחית את שיעור ההדבקה באוכלוסייה. לאור מחסור במסכות רפואיות תקניות – ניתן להנחות את הציבור לכסות את פתחי הנשימה באמצעים מאולתרים – כשהיעיל ביותר הנו בד כותנה המצוי כל בית. כמו כן קיימת סבירות כי הנחיה זו תסייע גם להקפדה יתרה על ריחוק חברתי ושמירה על מרחקים בין אנשים – וכך תפחית עוד יותר את קצב ההדבקה.

ההנחיה להורות לציבור ללבוש מסיכות בפרהסיה נראית מוזרה ושגויה. מסיכות נתפסות בתרבות המערבית כמשהו שלילי אשר משמש אנשים שרוצים להסתיר דבר מה. לא פעם רואים מסיכות פנים על פניהם של מחבלים או פושעים. ניתן אפוא לשער כי לבישת מסיכת פנים הינה משהו אשר פיסית ירחיק אנשים אחד מהשני. למרות הרתיעה התרבותית מפני מסיכות בעולם המערבי נראה כי דווקא שימוש נרחב במסיכות פנים והזמינות שלהם היא מה שמגן על החברות במזרח אסיה יותר מאשר בישראל. ישנה סבירות גבוהה כי התפקיד של מסיכות הפנים בעצירת נגיף הקורונה שונה מהתפקיד שלובשי המסיכות עצמם מייחסים למסיכות. האזרחים במזרח אסיה לובשים מסיכות בכדי להגן על עצמם מפני הנגיף אולם בפועל המסיכות מסייעות לא פחות בהגנה של אחרים מהדבקה מפניהם וזאת במנגנון של הפחתת העברה טיפתית וכן במנגנון משוער של הגברת הריחוק מאנשים אחרים21.

בתור רופאים תפקידנו לשקול את היתרונות והחסרונות של כל צעד בהתבסס על המידע הזמין והראיות. בעוד שבאופן אישי בתור רופא אני מרגיש בושה וקושי עצום לכסות את פני במרחב הציבורי, הרי שהקושי הגדול יותר הוא להתעלם מהראיות שלפנינו.

מסיכה ותרבות

ההנחיה להורות לציבור ללבוש מסיכות בפרהסיה נראית מוזרה ושגויה. מסיכות נתפסות בתרבות המערבית כמשהו שלילי אשר משמש אנשים שרוצים להסתיר דבר מה. לא פעם רואים מסיכות פנים על פניהם של מחבלים או פושעים. ניתן אפוא לשער כי לבישת מסיכת פנים הינה משהו אשר פיסית ירחיק אנשים אחד מהשני. למרות הרתיעה התרבותית מפני מסיכות בעולם המערבי נראה כי דווקא שימוש נרחב במסיכות פנים והזמינות שלהם היא מה שמגן על החברות במזרח אסיה יותר מאשר בישראל. ישנה סבירות גבוהה כי התפקיד של מסיכות הפנים בעצירת נגיף הקורונה שונה מהתפקיד שלובשי המסיכות עצמם מייחסים למסיכות. האזרחים במזרח אסיה לובשים מסיכות בכדי להגן על עצמם מפני הנגיף אולם בפועל המסיכות מסייעות לא פחות בהגנה של אחרים מהדבקה מפניהם וזאת במנגנון של הפחתת העברה טיפתית וכן במנגנון משוער של הגברת הריחוק מאנשים אחרים27.

בתור רופאים תפקידנו לשקול את היתרונות והחסרונות של כל צעד בהתבסס על המידע הזמין והראיות. בעוד שבאופן אישי בתור רופא אני מרגיש בושה וקושי עצום לכסות את פני במרחב הציבורי, הרי שהקושי הגדול יותר הוא להתעלם מהראיות שלפנינו.

וזה מה שעומר, הבן שלנו, המתגורר כבר שנתיים בהונג קונג שלח הבוקר- התושבים שוחררו לאחר סיום תקופת הסגר, נסיגת המגיפה, וסגירת כל בתי החולים הייעודיים לקורונה לאחר שכל החולים טופלו והבריאו. ועדיין כולם בלי יוצא מן הכלל , עם מסכות!! כל הכבוד לסינים הממושמעים שניצחו את הקורונה!! בהחלט יש מה ללמוד מהם.

פורסם על ידי ‏יעל שביט‏ ב- יום רביעי, 25 במרץ 2020

צולם 27 מרץ ע"י עומר שביט בהונג-קונג, אחרי חודשיים של סגר

המלצות

 1. מתן הנחיה מיידית ע"י משרד הבריאות ללבשו מסיכות פנים במרחב הציבורי וזאת בכדי למנוע הפצת הנגיף מחולים עם תסמינים קלים או נשאים ללא תסמינים.
 2. בדיקת הדרך האופטימלית לייצור ביתי של מסיכות פנים מאולתרות מבד בהתבסס על החומרים אשר קיימים בבית של כל אזרח.

השלכות על ניבוי קצב התפשטות המחלה ברפובליקה הצ'כית

בהסתמך על הנתונים שצוינו ניתן לשער כי צעדים של מדינות מסוימות לצמצום התפשטות הנגיף יהיו יעילות יותר מאשר מדינות אחרות. כאשר לפי השערתנו מדינות שבחרו בצעד של חובת לבישה של מסיכות פנים במרחב הציבורי יצליחו יותר מאשר מדינות אחרות להכיל את התפשטות נגיף הקורונה. בניתוח הצעדים שננקטו במדינות אירופה השונות נראה שמדינת צ'כיה (הידועה בעבר כרפובליקה הצ'כית) יותר משאר מדינות אירופה בחרה לנקוט צעדים אשר תואמים את ההמלצות. ביום  18.03.2020 המדינה הכריזה על חובת לבישת מסיכות במרחב הציבורי עם קנס של 20,000 קרונות למפרים את ההנחיה28.אנו משערים שצעד זה בנוסף לצעדים האחרים שננקטו על ידי ממשלת צ'כיה יוביל לירידה הדרגתית בקצב התפשטות הנגיף בשבוע הקרוב יחסית לשאר מדינות אירופה.

נכתב על ידי ד"ר רפאל חיים פלישמן וד"ר אלכסנדר גולדשטיין

מקורות

 

 1. https://ourworldindata.org/coronavirus.
 2. Worldometer. Coronavirus Cases . doi:10.1101/2020.01.23.20018549V2
 3. Coronavirus: Europe plans full border closure in virus battle – BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-51918596. Accessed March 20, 2020.
 4. Japan was expecting a coronavirus explosion. Where is it? | The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/20/national/coronavirus-explosion-expected-japan/#.XnTfoahvZhE. Accessed March 20, 2020.
 5. Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html. Accessed March 17, 2020.
 6. Doremalen N van, Bushmaker T, Morris D, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. medRxiv. March 2020:2020.03.09.20033217. doi:10.1101/2020.03.09.20033217
 7. Coronavirus: Deaconess asks public to sew medical face masks. https://www.courierpress.com/story/news/2020/03/18/coronavirus-deaconess-ask-public-provide-medical-face-masks/2865273001/. Accessed March 20, 2020.
 8. Nishiura H, Kobayashi T, Miyama T, et al. Estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infections (COVID-19). medRxiv. February 2020:2020.02.03.20020248. doi:10.1101/2020.02.03.20020248
 9. Coronavirus Can Spread From That 1st Sneeze Or Cough, European Researchers Say : Shots – Health News : NPR. https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/19/818318555/people-with-mild-symptoms-can-be-coronavirus-spreaders-european-researchers-warn. Accessed March 20, 2020.
 10. Asymptomatic Carriers May Still Transmit Coronavirus, Says New Research | Health.com. https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/asymptomatic-carriers-coronavirus. Accessed March 20, 2020.
 11. Hoehl S, Berger A, Kortenbusch M, et al. Evidence of SARS-CoV-2 Infection in Returning Travelers from Wuhan, China. N Engl J Med. February 2020:NEJMc2001899. doi:10.1056/NEJMc2001899
 12. Gates B. Responding to Covid-19 – A Once-in-a-Century Pandemic? N Engl J Med. February 2020:NEJMp2003762. doi:10.1056/NEJMp2003762
 13. South Korea Rations Face Masks in Coronavirus Fight – WSJ. https://www.wsj.com/articles/south-korea-rations-face-masks-in-coronavirus-fight-11584283720. Accessed March 19, 2020.
 14. • South Korea: mask use before/after coronavirus 2020 | Statista. https://www.statista.com/statistics/1103501/south-korea-mask-use-before-after-covid-19/. Accessed March 19, 2020.
 15. § 18.2-422. Prohibition of wearing of masks in certain places; exceptions. https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter9/section18.2-422/. Accessed March 20, 2020.
 16. Why Face Masks Are Encouraged in Asia, but Shunned in the U.S. | Time. https://time.com/5799964/coronavirus-face-mask-asia-us/. Accessed March 21, 2020.
 17. Responding to community spread of COVID-19. https://www.who.int/publications-detail/responding-to-community-spread-of-covid-19. Accessed March 17, 2020.
 18. Infection Control: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) | CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html. Accessed March 17, 2020.
 19. הרופא הראשי בממשל האמריקאי: “הפסיקו לקנות מסכות, הן לא יעילות.” https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3797807,00.html. Accessed March 20, 2020.
 20. Zhiqing L, Yongyun C, Wenxiang C, et al. Surgical masks as source of bacterial contamination during operative procedures. J Orthop Transl. 2018;14:57-62. doi:10.1016/j.jot.2018.06.002
 21. Davies A, Thompson KA, Giri K, Kafatos G, Walker J, Bennett A. Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic? Disaster Med Public Health Prep. 2013;7(4):413-418. doi:10.1017/dmp.2013.43
 22. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. February 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648
 23. Drones Take to China’s Skies to Fight Coronavirus Outbreak – Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-04/drones-take-to-china-s-skies-to-fight-coronavirus-outbreak. Accessed March 20, 2020.
 24. Current Status of Production and Supply of Face Masks, Antiseptics and Toilet Paper / METI Ministry of Economy, Trade and Industry. https://www.meti.go.jp/english/covid-19/mask.html. Accessed March 21, 2020.
 25. All in Vietnam must wear face mask in public places for coronavirus prevention | The Star Online. https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/16/all-in-vietnam-must-wear-face-mask-in-public-places-for-coronavirus-prevention. Accessed March 20, 2020.
 26. Davies A, Thompson KA, Giri K, Kafatos G, Walker J, Bennett A. Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic? Disaster Med Public Health Prep. 2013;7(4):413-418. doi:10.1017/dmp.2013.43
 27. van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PLoS One. 2008;3(7):e2618. doi:10.1371/journal.pone.0002618
 28. Coronavirus: Czechs facing up to COVID-19 crisis by making masks mandatory | Euronews. https://www.euronews.com/2020/03/24/coronavirus-czechs-facing-up-to-covid-19-crisis-by-making-masks-mandatory. Accessed March 27, 2020.

כתיבת תגובה