איך לבחור ביטוח נסיעות לחו"ל?

ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח המשלב בין ביטוח בריאות, ביטוח תאונות אישיות וביטוח רכוש, לצד כיסויים ייחודיים נוספים להם עשוי המבוטח להזדקק בעת קרות אירוע ביטוחי המתרחש מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

ביטוח הבריאות הממלכתי וביטוחים פרטיים אחרים אינם מספקים מענה למבוטח בחו"ל, ועל כן חשוב בכל יציאה מן הארץ, בים, ביבשה או באוויר, ולכל יעד, לרכוש פוליסת ביטוח חו"ל מתאימה.

טיול למטיבי לכת של חברת מסעות (צילום ערן אפרת)

עולה השאלה למעשה מהי הפוליסה המתאימה, האם ניתן להשוות את העלויות שמציעות חברות הביטוח השונות באופן שקוף ובהיר ומה הן ההרחבות הנדרשות. על מנת לספק מענה וליצור השוואה ורכישת ביטוח נסיעות לחו"ל באופן מושכל והגון יש להכיר את פוליסת הביטוח הבסיסית הנמכרת ועליה להוסיף הרחבות על פי אופי הנסיעה, מצב המבוטח והיעד.

מה כוללת פוליסת ביטוח חו"ל בסיסית?

עולם הביטוח כפוף לחוקים ולתקנות אשר נועדו להסדיר רגולציה השומרת על זכויות המבוטח, וזאת קבעה פוליסת ביטוח אחידה המספקת רשימת כיסויים מוגדרים אותם מחויבות לספק כל חברות הביטוח. פוליסה זו ניתנת להשוואה על בסיס מחיר בלבד, שכן הכיסויים כאמור אחידים.

פוליסת ביטוח חו"ל בסיסית מציעה כיסוי לכל ההוצאות הרפואיות על פי תקרה מוגדרת מראש: טיפול נמרץ, פינוי לבית חולים מקומי, ימי אשפוז, פינוי והטסה לישראל, טיפולי חירום שיניים, חוות דעת רפואית, איתור וחילוץ ממקום אירוע התאונה, הוצאות עבור העברת גופה, הוצאות הריון (במידה וזה התגלה לראשונה בחו"ל ועד לשבוע 12 בלבד), הוצאות עבור חבות כלפי צד ג' בגין פגיעה או נזק לרכוש, הטסת מלווה למבוטח המאושפז בחו"ל, הארכת משך שהות המבוטח בחו”ל מעבר לתקופה שנקבעה בפוליסה בעקבות האירוע הביטוחי.

פוליסה זו ניתנת להוזלה באמצעות ויתור על שני כיסויי בחירה: איתור וחילוץ וחבות כלפי צד ג' (לא מומלץ לוותר על כיסויים בפוליסה- העלות מזערית ובמקרה הצורך, גם אם קלוש, העלויות עשויות להיות גבוהות).

 
- פרסומת -

 

ביטוח נסיעות לחו"ל הניתן ללא עלות על ידי חברות האשראי

כחלק מן המלחמה על לבם וכיסם של הלקוחות, מציעות חברות האשראי שלל הטבות ללקוחותיהם, כאשר אחת ההטבות הפופולריות היא ביטוח נסיעות לחו"ל ללא עלות. חשוב לדעת כי ביטוח זה ניתן לחמישה ימים בלבד וכולל את הפוליסה הבסיסית בלבד ללא הרחבות, כמו גם ניתן למבוטח עצמו ולא לכלל בני המשפחה/ הנוסעים עמו. במידה ובחרתם לנצל ביטוח זה יש לבצע התאמה והרחבות על פי צורך, ובמקרה של נוסעים נוספים לכלול אף אותם באותו הביטוח בתשלום נוסף (על מנת להימנע ממצב של פיצול והפרדה בעת קבלת שירות רפואי במקרה של תאונה/אירוע משותף).

הרחבות אפשריות לפוליסת ביטוח חו"ל בסיסית

הפוליסה הבסיסית לא תמיד תספק מענה לכלל הסיכונים והצרכים האפשריים של המבוטח ועל כן מומלץ להרחיב אותה בהתאם לצורך, ליעד ולאופי הטיול.

הרחבות אפשריות:

  • הוצאות רפואיות בגין מצב רפואי קודם- כאשר קיים מצב רפואי קודם אותו מבקשת חברת הביטוח להחריג מן הפוליסה ניתן בתוספת תשלום לזכות לכיסוי מלא, גם בגין מצב רפואי קודם/ קיים.
  • פעילויות אתגריות- כיסוי בגין תאונות ואירועים אשר התרחשו כתוצאה מפעילות ספורטיבית ו/או בלתי שגרתית דוגמת סקי, באנג'י, טיפוס הרים ופעילויות אתגריות נוספות. חשוב לדעת כי חברות שונות מגדירות באופן שונה פעילות אתגרית ועל כן יש לוודא כי הפעילות המתוכננת מוגדרת במפורש בפוליסה.
  • ביטוח כבודה ביטוח רכוש הנועד לפצות בשל אובדן או גניבה של מטען.
  • כיסוי ביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל
  • ביטול או קיצור הנסיעה- כיסוי ההוצאות והעלויות אשר נגבו על ידי חברת התעופה או חברות הנסיעות בשל ביטול או שינוי בתקופת הנסיעה.

הכתבה באדיבות Insurancer  – ביטוח בגובה העיניים

כתיבת תגובה