אביב הגיע פסח בא גרסת קיבוץ אפיקים 1942

אבי, גדליה בר ז"ל, הגיע לפלסטינה ברכבת וברגל בשנת 1941 והחג הראשון שחגג בקיבוץ אפיקים, לשם נשלח ע"י עליית הנוער, היה פסח. זה היה החג העברי הראשון שחגג כי באוסטריה לא ניתן היה כבר לחגוג והדבר השאיר עליו רושם כל כך גדול והוא שמר על ההגדה של פסח, בנוסח הקיבוצי, במשך כל השנים, והעביר לי את ההגדה הזו והגדה של קיבוץ מעגן שם גר בשנה שאחרי כן.

שתי ההגדות ששרדו 73 שנים (צילום דני בר)
שתי ההגדות ששרדו 73 שנים (צילום דני בר)

אפרוש כאן את כל דפי ההגדה של פסח, של קיבוץ אפיקים משנת תש"ב (1942).

1942 1942-1 1942-2 1942-3 1942-4 1942-5 1942-6 1942-7 1942-8 1942-9 1942-10 1942-11 1942-12 1942-13 1942-14 1942-15 1942-16 1942-17 1942-18

 
- פרסומת -

 

1942-19

כתיבת תגובה